• โครงการฝึกเกษตรอาชีพ เพื่อโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด จังหวัดอ่างทอง