คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

นางสาวณัฐณี เกษมรัฐกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สื่อสารองค์กร และ นางสาวสุนิษฐา ยอดชีวัน  ผู้บริหารภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย มอบเงินสนับสนุนจำนวน 190,992  บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมรับบริจาคโลหิต “ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำ” (Give Blood, Give lives, Give Forever)  ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เนื่องในวาระครบรอบ 15 ปีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

 

ทั้งนี้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยจากทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งจะเปิดรับบริจาคโลหิต ในระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 17 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สำนักงานใหญ่ ถนนหลังสวน สำหรับผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตทุกท่าน จะได้รับกระเป๋าอเนกประสงค์ 15 ปี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นของที่ระลึกอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-626-7777