คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 23 ปี ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สมัครสอบชิงทุนการศึกษา 'CIMB ASEAN Scholarship' ทุนการศึกษาระดับอาเซียนของกลุ่มซีไอเอ็มบี  ซึ่งเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด ตลอดจนค่าครองชีพ ค่าประกัน และค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมเปิดกว้างให้ผู้สมัครสามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาใดก็ได้ ไม่จำกัด  เพราะซีไอเอ็มบีสนับสนุนให้ทุกคนเดินตามความฝันและเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองรัก

 

นอกจากนี้ โปรแกรม CIMB ASEAN Scholarship ยังเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้พัฒนาทักษะอย่างรอบด้าน ทั้งการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและทักษะวิชาชีพ โดยมีพี่เลี้ยงคอยแนะนำให้คำปรึกษาตลอดโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมา เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้เติบโตเป็นผู้นำที่สามารถสร้างความต่าง สร้างสังคมที่ดีขึ้น และสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้คน ทั้งนี้ผู้รับทุนจะได้รับประสบการณ์ฝึกงานและโอกาสเริ่มต้นการทำงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ได้สร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมงานจากทั่วโลก และได้เข้าพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองกับผู้นำระดับสูง ตลอดจนได้สัมผัสประสบการณ์ด้านความหลากหลายของวัฒนธรรมอาเซียน ผ่านกิจกรรมระดับภูมิภาค

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ -  5 มิ.ย. 67 ที่ https://www.cimb.com/cas โดยผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 23 ปี และกำลังจะเข้าศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท (รวมถึงผู้สมัครที่เหลืออย่างน้อย 1 ปีการศึกษา) และจะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนอื่นใด โดยมีข้อผูกพันตามสัญญาในส่วนของผู้สมัคร