คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

  • ปัจจุบัน นายวุธว์ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจและธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายวุธว์ร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อปี 2557 ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ วาณิชธนกิจ 2 และต่อมาได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารบรรษัทธุรกิจ ระหว่างปี 2560 - 2565
  • ก่อนหน้านี้ ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลาดทุนและตราสารหนี้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติส่วนตัว

 

 

สัญชาติ

ไทย

 

อายุ

43 ปี

 

ตำแหน่งในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจและธุรกรรมการเงิน

 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

20 พฤษภาคม 2565

 

คุณวุฒิการศึกษา

Master of Engineering, University of Cambridge, UK

 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

-ไม่มี-