คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

 • ปัจจุบัน นายวุธว์ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจและธุรกรรมการเงิน  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายวุธว์ร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อปี 2557 ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ วาณิชธนกิจ 2 และต่อมาได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารบรรษัทธุรกิจ ระหว่างปี 2560 - 2565
 • ก่อนหน้านี้ ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลาดทุนและตราสารหนี้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติส่วนตัว

 

 

สัญชาติ

ไทย

 

อายุ

42 ปี

 

ตำแหน่งในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจและธุรกรรมการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1  มกราคม 2566

 

คุณวุฒิการศึกษา

Master of Engineering, University of Cambridge, UK

 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ไม่มี