คุณอยู่ที่

  • ความรู้ทางการเงิน
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

  • ร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ปี 2557 ตำแหน่งผู้บริหาร วาณิชธนกิจ 2 ก่อนดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด บรรษัทธุรกิจ ปี 2560 ถึงปัจจุบัน และดำรงตำแหน่งรักษาการผู้บริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน อีกตำแหน่ง ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นมา
  • ดำรงตำแหน่งผู้บริหารด้านตลาดทุน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน

ประวัติส่วนตัว

 

 

สัญชาติ

ไทย

 

อายุ

41 ปี

 

ตำแหน่งในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจและธุรกรรมการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1  มกราคม 2566

 

คุณวุฒิการศึกษา

Master of Engineering, University of Cambridge, UK

 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ไม่มี