คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

ประสบการณ์การทำงาน

 

 • ร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ปี 2557 ตำแหน่งผู้บริหาร วาณิชธนกิจ 2 ก่อนดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด บรรษัทธุรกิจ ปี 2560 ถึงปัจจุบัน และดำรงตำแหน่งรักษาการผู้บริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน อีกตำแหน่ง ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นมา
 • ดำรงตำแหน่งผู้บริหารด้านตลาดทุน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน

ประวัติส่วนตัว

 

 

สัญชาติ

ไทย

 

อายุ

41 ปี

 

ตำแหน่งในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 กันยายน 2560

 

รักษาการ ผู้บริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 เมษายน 2565

 

คุณวุฒิการศึกษา

Master of Engineering, University of Cambridge, UK

 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ไม่มี