คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

ประสบการณ์การทำงาน

 

 • ก่อนร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นางสาวอุทัยวรรณดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาคุณภาพบริการ ธนาคาร ยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน) จากปี 2556 ถึงปี 2561

ประวัติส่วนตัว 

 

สัญชาติ 

ไทย 

อายุ

54 ปี 

ตำแหน่งในธนาคาร 

ผู้บริหารสูงสุดบริหารงานประสบการณ์ลูกค้า  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

1 สิงหาคม 2561 

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ด้านการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ไม่มี