คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

  • ปัจจุบัน นางสาวอุทัยวรรณดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดบริหารงานประสบการณ์ลูกค้า ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  • ก่อนร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) นางสาวอุทัยวรรณดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาคุณภาพบริการ ธนาคาร ยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน) จากปี 2556 ถึงปี 2561

ประวัติส่วนตัว 

 

สัญชาติ 

ไทย 

อายุ

55 ปี 

ตำแหน่งในธนาคาร 

ผู้บริหารสูงสุดบริหารงานประสบการณ์ลูกค้า  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

1 สิงหาคม 2561 

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ด้านการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

-ไม่มี-