คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

ผู้บริหารสูงสุด บริหารงานประสบการณ์ลูกค้า 

 

 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริหารงานประสบการณ์ลูกค้า 

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ด้านการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

 • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาคุณภาพบริการ, ธนาคารยูโอบีจำกัด (มหาชน)
 • รองผู้อำนวยการ, หัวหน้าสายงานสนับสนุนการบริหารลูกค้า, บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงการเงินรายย่อย,  ธนาคารเอชเอสบีซี