คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

 • ปัจจุบัน นางสาวอุทัยวรรณดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดบริหารงานประสบการณ์ลูกค้า ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ก่อนร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) นางสาวอุทัยวรรณดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาคุณภาพบริการ ธนาคาร ยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน) จากปี 2556 ถึงปี 2561

ประวัติส่วนตัว 

 

สัญชาติ 

ไทย 

อายุ

55 ปี 

ตำแหน่งในธนาคาร 

ผู้บริหารสูงสุดบริหารงานประสบการณ์ลูกค้า  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

1 สิงหาคม 2561 

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ด้านการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ไม่มี