คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 
  • ปัจจุบัน นายทรงพรตดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดเทคโนโลยีและวิทยาการข้อมูล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)    
  • ก่อนร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในเดือนกรกฎาคม 2566 นายทรงพรตมีประสบการณ์จากบริษัทระดับสากลที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีและที่ปรึกษามากว่า 10 ปี เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการ บริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง ประเทศญี่ปุ่น และตำแหน่งกรรมการ บริษัท เคพีเอ็มจี คอนซัลติ้ง ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างปี 2555-2561 ด้วยมากประสบการณ์ความรู้ความสามารถในสาขาเทคโนโลยี ในปี 2562 นายทรงพรตได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็นทีที เดต้า เอเชีย แปซิฟิค ก่อนดำรงตำแหน่งล่าสุดคือกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคเซนเจอร์ ระหว่างปี 2565-2566

ประวัติส่วนตัว

 
สัญชาติ

ไทย

 
อายุ

44 ปี

 

ตำแหน่งในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดเทคโนโลยีและวิทยาการข้อมูล

 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

3 กรกฎาคม 2566

 

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

-ไม่มี-