คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

  • ปัจจุบัน นายเพาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายเพามีประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจบริหารเงินกว่า 20 ปี
  • นายเพาได้ร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในปี 2555 โดยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  บริหารเงินและค้าผลิตภัณฑ์การเงิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองสายบริหารเงิน และรองผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน รองสายธุรกิจบริหารเงิน จนกระทั่งปี 2563
  • ก่อนหน้านั้น ได้ดำรงตำแหน่ง Senior Trader, IRD ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย ผู้บริหารสูงสุด Interest Rate Derivatives Trading ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ผู้บริหารสูงสุด Trading SE Asia และผู้บริหารสูงสุด Rates for SE Asia ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (สิงคโปร์) และผู้บริหารสูงสุด Fixed Income and Capital Markets (Treasurer) Credit Agricole-CIB Bank กรุงเทพฯ จากปี 2536 ถึงปี 2555

 

ประวัติส่วนตัว

สัญชาติ 

ไทย 

อายุ  

52 ปี 

ตำแหน่งในธนาคาร 

ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

29 กรกฎาคม 2563 

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ University of Washington

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

-ไม่มี-