คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

ประสบการณ์การทำงาน

 

 • นายเพามีประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจบริหารเงินกว่า 20 ปี
 • ร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในปี 2557 โดยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารเงินและด้านผลิตภัณฑ์การเงิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองสายบริหารเงิน และรองผู้บริหารสูงสุดธุรกิจ      บริหารเงิน รองสายธุรกิจบริหารเงิน จนกระทั่งปี 2563
 • ก่อนหน้านั้นเป็น Senior Trader, IRD ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย ผู้บริหารสูงสุด Rates for SE Asia ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด   สิงคโปร์ และผู้บริหารสูงสุด Fixed Income and Capital Markets (Treasurer) Credit Agricole-CIB Bank กรุงเทพฯ จากปี 2536 ถึงปี 2557

 

ประวัติส่วนตัว

สัญชาติ 

ไทย 

อายุ  

51 ปี 

ตำแหน่งในธนาคาร 

ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

29 กรกฎาคม 2563 

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ University of Washington

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ไม่มี