คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน

 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริหารเงิน

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ University of Washington

ประสบการณ์

 • รองผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน รองธุรกิจบริหารเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองสายบริหารเงิน   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารเงินและค้าผลิตภัณฑ์การเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • Head of Fixed Income and Capital Markets (Treasurer) Credit Agricole-CIB Bank,   Bangkok
 • Head of Rates for SE Asia ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศสิงคโปร์
 • Senior Trader, IRD ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น