คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

  • ปัจจุบัน นางสาวปนิดาดำรงตำแหน่งผู้บริหารธุรกิจสูงสุดสถาบันการเงินประเทศไทย และ CLMV ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  • นางสาวปนิดามีประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจสถาบันการเงินกว่า 10 ปี ก่อนร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โดยดำรงตำแหน่งต่าง ๆ อาทิเช่น ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเมนท์แบงก์  (สาขาประเทศไทย) ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนและธุรกิจตัวกลาง ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารคาลิยง คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเมนท์แบงก์  และผู้อำนวยการ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงคกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประวัติส่วนตัว

 

 

สัญชาติ

ไทย

 

อายุ

52 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV

 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

20 พฤษภาคม 2565

 

คุณวุฒิการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย คลีฟแลนด์ สเตท, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • บริหารธุรกิจบันฑิต, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

-ไม่มี-