คุณอยู่ที่

  • ความรู้ทางการเงิน
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจสถาบันการเงินกว่า 10 ปี ก่อนร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โดยดำรงตำแหน่งอาทิเช่น หัวหน้าฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเมนท์แบงก์  (สาขาประเทศไทย) หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนและธุรกิจตัวกลาง ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) หัวหน้าฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารคาลิยง คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเมนท์แบงก์  และผู้อำนวยการธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงคกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประวัติส่วนตัว

 

 

สัญชาติ

ไทย

 

อายุ

51 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV

 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

1 มิถุนายน 2561

 

คุณวุฒิการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย คลีฟแลนด์ สเตท, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • บริหารธุระกิจบันฑิต, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ไม่มี