คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

ประสบการณ์การทำงาน

 

 •  นางกนกไพดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จากปี 2555 ถึงปี 2557
 •  ก่อนหน้านี้ ทำงานให้กับธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และรักษาการผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตามลำดับระหว่างปี  2548-2554

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ 

ไทย

อายุ  

 48 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

30 ธันวาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (MIS/Finance) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ไม่มี