คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

 • ปัจจุบัน นางกนกไพดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด
 • ก่อนหน้านี้ นางกนกไพดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จากปี 2555 ถึงปี 2557
 • นอกจากนี้ ยังทำงานให้กับธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และรักษาการผู้บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตามลำดับ ระหว่างปี  2548-2554

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ 

ไทย

อายุ  

 50 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

30 ธันวาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (MIS/Finance) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กรรมการ - บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจ   เมนท์ จำกัด