คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

ผู้บริหารสูงสุด ทรัพยากรบุคคล

 

 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิการศึกษา

 • MBA, Business Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • B.B.A, MIS/Finance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.
  เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 • รักษาการ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคาร เอชเอสบีซี
 • ผู้จัดการ ด้านองค์กร และการบริหารบุคคล บริษัท ที่ปรึกษา เอคเซนเจอร์ ประเทศไทย