คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

ประสบการณ์การทำงาน

 

 • ก่อนร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นายยองเทียนดำรงตำแหน่งกรรมการ Corporate Strategy and Planning ธนาคารซีไอเอ็มบี เบอร์ฮาด จากปี 2551 ถึงปี 2562

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ 

มาเลเซีย 

อายุ  

41 ปี 

ตำแหน่งในธนาคาร 

ผู้บริหารสูงสูด กลยุทธ์และสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

1 สิงหาคม 2562

คุณวุฒิการศึกษา

Bachelor of Arts in Computer Science and Economics of Cornell University, Ithaca, นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ - บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด