คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

ผู้บริหารสูงสุด กลยุทธ์

 

 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์

คุณวุฒิการศึกษา

 • Bachelor’s of Arts in Computer Science and Economics, Comell University, Ithaca, New York, USA

การอบรม

 • CIMB-INSEAD Leadership Programme – Cohort 7

ประสบการณ์

 • Director, Corporate Strategy and Planning, Group Strategy & Design, CIMB Bank Berhad
 • CIMB Group’s regional expansion strategy (2008-2017):
  - Launch of Consumer Banking in Singapore (2008-2009)
  - Post-merger transformation strategy in Indonesia (2009-2010)
  - Organic entry into Cambodia (2010)
  - Banking expansion strategy in Greater China (2010-2013)
  - Banking expansion strategy in Greater China (2010-2013)
 • Strategic partnership formation and deal execution for CIMB Group (2012-2019):
  - Life bancassurance review and asset monetisation in Malaysia (2012-2013)
  - JV formation for CIMB’s insurance broking arm in Malaysia (2014-2015)
  - Monetisation and enhancement of the Group’s life bancassurance partnership in Indonesia (2015-2016)
  - Establishment of the Group’s regional non-life bancassurance partnership across four countries (2015-2019)
  - Strategic partnership exploration and review with various industry players
 • Assistant Manager, PricewaterhouseCoopers, Malaysia