คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

 • ปัจจุบัน นายลิม ยอง เทียน ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดกลยุทธ์และสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท เวิลด์ลีส  จำกัด
 • ก่อนร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) นายลิม ยอง เทียน ดำรงตำแหน่งกรรมการ Corporate Strategy and Planning ธนาคารซีไอเอ็มบี เบอร์ฮาด จากปี 2551 ถึงปี 2562

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ 

มาเลเซีย 

อายุ  

42 ปี 

ตำแหน่งในธนาคาร 

ผู้บริหารสูงสูดกลยุทธ์และสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

 1 ธันวาคม 2565

 

รักษาการผู้บริหารสูงสุดพาณิย์ธนกิจ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

 1 กุมภาพันธ์ 2566

คุณวุฒิการศึกษา

Bachelor of Arts in Computer Science and Economics of Cornell University, Ithaca, นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ - บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด