คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

 • ปัจจุบัน นายตัน คีท จิน ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด
 • ก่อนหน้านี้ นายตัน คีท จิน เป็นกรรมการ บริษัท ซีที คอลล์ จำกัด ระหว่าง 2563-2565 และ บริษัท เวิร์ดลีส จำกัด ระหว่างปี 2562-2563 รวมทั้งยังเป็นผู้บริหารสูงสุดกลยุทธ์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ระหว่างปี 2559-2562
 • อีกทั้งยังเป็นผู้บริหารสูงสุด – การบริหารพอร์ต Private Equity (CIMB Group) จากปี 2554 ถึงปี 2556 และผู้จัดการทั่วไป ธนาคารซีไอเอ็มบี สาขาลอนดอน จากปี 2556 ถึงปี 2558

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

มาเลเซีย 

อายุ

48 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย

 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

2 มกราคม 2563

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Merit) University of Bath สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) University College London สหราชอาณาจักร

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ - บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด