คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

ประสบการณ์การทำงาน

 

 •  ปัจจุบัน นายคีทจินดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด และบริษัท ซีที คอล จำกัด
 •  เป็นผู้บริหารสูงสุดกลยุทธ์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ระหว่างปี 2559-2562 และกรรมการ บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด ระหว่างปี 2562-2563
 •  ก่อนหน้านี้ เป็นผู้บริหารสูงสุด – การบริหารพอร์ต Private Equity (CIMB Group) จากปี 2554 ถึงปี 2556 และผู้จัดการทั่วไป ธนาคารซีไอเอ็มบี สาขาลอนดอน จากปี 2556 ถึงปี 2558

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

มาเลเซีย 

อายุ

47 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย

 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

2 มกราคม 2563

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Merit) University of Bath สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) University College London สหราชอาณาจักร

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ - บริษัท ซีที คอล จำกัด
 • ประธานกรรมการ - บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด