คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

ประสบการณ์การทำงาน

 

 • นายพอลมีประสบการณ์การทำงานกว่า 30 ปีในวงการการเงินการธนาคารของอาเซียน
 • ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการของกลุ่ม ธนาคารซีไอเอ็มบี เบอร์ฮาด ระหว่างเดือนตุลาคม 2561–เดือนมกราคม 2564 ก่อนร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • เริ่มทำงานกับ CIMB Group ในตำแหน่ง Senior Vice President ผู้บริหารสูงสุด Sales Management Consumer Sales & Distribution ของ CIMB Bank Berhad หลังจากนั้นเป็นผู้บริหารสูงสุด Strategy, ASEAN Business Solutions & Projects ผู้บริหารสูงสุด Regional Projects ผู้บริหารสูงสุด Consumer Strategic Business Support และผู้บริหารสูงสุดภูมิภาค Consumer Support ตามลำดับ
 • ก่อนหน้านี้ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ด้าน Credit & Marketing และผู้จัดการสาขาของ Overseas-Chinese Banking Corporation (OCBC) ในสิงคโปร์ ผู้บริหารสูงสุด Sales Development and Coaching และผู้บริหารสูงสุด Mobile Sales ของ OCBC ในมาเลเซีย รวมถึงเป็นผู้จัดการอาวุโส Partnership Distribution, Bancassurance ของ Prudential Assurance Malaysia Berhad และผู้อำนวยการฝ่ายและผู้จัดการ Regional Sales ของ Alliance Bank Berhad

 

 

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

มาเลเซีย

 

อายุ 

 51 ปี 

 

ตำแหน่งในธนาคาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการ ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจขนาดใหญ่ และรักษาการผู้บริหารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ

 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 กุมภาพันธ์ 2564

 

คุณวุฒิการศึกษา

Bachelor of Business (Major in Banking & Finance), MonashvUniversity, MelbournevAustralia

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ไม่มี