คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่ และรักษาการผู้บริหารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา

 • Bachelor of Business (Major in Banking & Finance), MonashvUniversity, MelbournevAustralia

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • N/A

ประสบการณ์

 • Group Chief Operations Officer of CIMB Bank Bhd
 • Regional Head, Consumer Strategic Business Support of CIMB Bank Bhd
 • Head, Regional Projects of CIMB Bank Bhd
 • Head Strategy, ASEAN business solutions & Projects of CIMB Bank Bhd
 • Designate Head, Retail Banking of CIMB Bank Bhd / Bank of Commerce, Philippines
 • Senior Vice President, Head of  Sales Management - Consumer Sales & Distribution of CIMB Bank Bhd
 • Vice President / Regional Sales Manager of Alliance Bank Bhd
 • Senior Manager, Partnership Distrbution, Bancassurance of Prudential Assurance Malaysia Bhd
 • Head, Mobile Sales of OCBC, Malaysia
 • Head, Sales Development and Coaching of OCBC, Malaysia
 • Branch Manager of OCBC, Singapore
 • Assistant Manager, Credit & Marketing Officer of OCBC, Singapore