คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยง

 

 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด บริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา

 • Master of Business Administration, University of Colorado at Boulder, U.S.A.

ประสบการณ์

 • Head of Risk, Deutsche Bank AG, Bangkok Branch, Thailand
 • Head of Loan Management, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Bangkok, Thailand
 • Advisor, Alternate Investment Group, Standard Chartered Bank Hong Kong
 • Executive Vice President, Group Special Assets Management, Standard Chartered Bank Bangkok, Thailand