คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 
 • ปัจจุบัน นายอาทิตย์ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท แอดแวนซ์ บิซิเนส เมเนจเมนท์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
 • ก่อนร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นายอาทิตย์ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านบริหารความเสี่ยง ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ จากปี 2557 ถึงปี 2559 และผู้บริหารสูงสุดด้านบริหารสินเชื่อ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศไทย ระหว่างปี 2553-2557
 • อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษา Alternate Investment Group ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ฮ่องกง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ระหว่างปี 2537-2551

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ 

ไทย

อายุ 

56 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 มกราคม 2560

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Colorado โบลเดอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 

กรรมการผู้มีอำนาจ - บริษัท แอดแวนซ์ บิซิเนส  เมเนจเมนท์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด