คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

ประสบการณ์การทำงาน

 

 • นางสาวปาจรีย์ร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในปี 2559 ในตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ด้านกฎหมาย จนถึงปี 2561
 • ก่อนหน้านี้ เป็นที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จากปี 2550 ถึง          ปี 2552 และผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย สถาบันธนกิจ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย สถาบันธนกิจ และ      ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สถาบันธนกิจ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ตามลำดับระหว่างปี 2552-2559

ประวัติส่วนตัว 

 

สัญชาติ

ไทย 

อายุ  

41 ปี 

ตำแหน่งในธนาคาร 

ผู้บริหารสูงสุดกฎหมาย 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

1 พฤษภาคม 2561 

คุณวุฒิการศึกษา

 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต เกียรตินิยมดีเยี่ยม    มหาวิทยาลัยวอร์ริก สหราชอาณาจักร
 • นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ไม่มี