คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

ผู้บริหารสูงสุด กฎหมาย

 

 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่,กฎหมาย

คุณวุฒิการศึกษา

 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต เกียรตินิยมดีเยี่ยม มหาวิทยาลัยวอร์ริก สหราชอาณาจักร
 • นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

 • ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านกฎหมาย, ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด
 • ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย, สถาบันธนกิจ, ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย, สถาบันธนกิจ, ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด