คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

 • ปัจจุบัน นางสาวปาจรีย์ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดกฎหมาย  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • นางสาวปาจรีย์ ร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในปี 2559 ในตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ด้านกฎหมาย จนถึงปี 2561
 • ก่อนหน้านี้ ได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จากปี 2550 ถึงปี 2552 และผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย สถาบันธนกิจ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย สถาบันธนกิจ และผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สถาบันธนกิจ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ระหว่างปี 2552-2559

ประวัติส่วนตัว 

 

สัญชาติ

ไทย 

อายุ  

43 ปี 

ตำแหน่งในธนาคาร 

ผู้บริหารสูงสุดกฎหมาย 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

1 พฤษภาคม 2561 

คุณวุฒิการศึกษา

 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต เกียรตินิยมดีเยี่ยม    มหาวิทยาลัยวอร์ริก สหราชอาณาจักร
 • นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ไม่มี