คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

Quick Details

 • กรรมการ
 • กรรมการ Board Risk and Compliance Committee

คุณวุฒิการศึกษา

 • Master of Applied Science, University of Waterloo
 • Bachelor of Science, McGill University

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ - บจ. ติงส์ ออน เน็ต
 • กรรมการ - บจ. ยูโรโว เซาท์อีสท์ เอเชีย
 • กรรมการ - บจ. ดิจิเวลท์
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท - บจ. อีเลิร์นนิตี้ (ประเทศไทย)