คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ลูกค้าสินเชื่อบ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยบ้านประจำปี 2566 ผ่านแอป CIMB THAI ตามขั้นตอนด้านล่างได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป

 

กรณีลูกค้าที่เป็นผู้กู้หลัก เมื่อขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยบ้านผ่านแอป CIMB THAI แล้ว ธนาคารจะจัดส่งหนังสือรับรองดอกเบี้ยบ้านให้ท่านทางอีเมลที่แจ้งไว้กับธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป สำหรับผู้กู้ร่วม สามารถอ้างอิงข้อมูลได้จากเอกสารที่ธนาคารจัดส่งให้กับผู้กู้หลัก หรือท่านสามารถขอรับสำเนาหนังสือรับรองดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านได้* โดยติดต่อ CIMB Thai Care Center โทร. 02 626 7777 ทุกวัน

 

*ธนาคารอาจใช้เวลา 3-5 วันทำการในการจัดส่ง ขึ้นอยู่กับปริมาณคำขอของลูกค้าธนาคาร ขออภัยในความไม่สะดวก


ขั้นตอนที่ 1

เมื่อเข้าสู่แอป CIMB THAI

กดเลือกเมนู  "+"

ขั้นตอนที่ 2

กดเลือกเมนู “สินเชื่อ” ไปหน้าบริการทั้งหมด

 

ขั้นตอนที่ 3

กดเลือกเมนู “สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู” ในหน้ารายการสินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 4

กดเลือกเมนูอื่นๆ ตรงมุมขวาของหน้าสินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู


ขั้นตอนที่ 5

กดเลือกเมนู “ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยบ้าน”

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบอีเมลสำหรับ รับหนังสือรับรองดอกเบี้ยบ้าน

ขั้นตอนที่ 6.1

กรณีต้องการเปลี่ยนอีเมลกรุณาเลือกเมนู อื่นๆ และกดเลือกเมนู อีเมล

ขั้นตอนที่ 7

กดเลือกเมนู “ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยบ้าน”


ขั้นตอนที่ 8

ระบบจะแสดงข้อความ “ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยบ้านสำเร็จ” กดเลือกเมนู “เสร็จสิ้น”

ขั้นตอนที่ 9

ระบบจะแจ้งเตือนในแอปว่า “ได้รับคำขอเอกสารเรียบร้อยแล้ว”


หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยบ้านได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง