คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ลูกค้าสินเชื่อบ้าน ธนาคาร CIMB THAI สามารถขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยบ้านประจำปี 2565 ผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking ตามขั้นตอนด้านล่างได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป

 

กรณีลูกค้าขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยบ้าน เพื่อประกอบการยื่นภาษี ธนาคารจะจัดส่งหนังสือรับรองดอกเบี้ยบ้านให้ท่านทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป


ขั้นตอนที่ 1

เมื่อเข้าสู่แอป CIMB THAI Digital Banking

กดเลือกเมนู  "+"

ขั้นตอนที่ 2

กดเลือกเมนู “สินเชื่อ” ไปหน้าบริการทั้งหมด

 

ขั้นตอนที่ 3

กดเลือกเมนู “สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู” ในหน้ารายการสินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 4

กดเลือกเมนูอื่นๆ ตรงมุมขวาของหน้าสินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู


ขั้นตอนที่ 5

กดเลือกเมนู “ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยบ้าน”

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบอีเมลสำหรับ รับหนังสือรับรองดอกเบี้ยบ้าน

ขั้นตอนที่ 6.1

กรณีต้องการเปลี่ยนอีเมลกรุณาเลือกเมนู อื่นๆ และกดเลือกเมนู อีเมล

ขั้นตอนที่ 7

กดเลือกเมนู “ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยบ้าน”


ขั้นตอนที่ 8

ระบบจะแสดงข้อความ “ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยบ้านสำเร็จ” กดเลือกเมนู “เสร็จสิ้น”

ขั้นตอนที่ 9

ระบบจะแจ้งเตือนในแอปว่า “ได้รับคำขอเอกสารเรียบร้อยแล้ว”


หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยบ้านได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ดาวน์โหลดแอป CIMB THAI Digital Banking ได้ที่