คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 1
เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking กดเลือกเมนู หรือเลื่อนขึ้นเพื่อดู + บริการทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2

เลือกเมนู “หุ้นกู้”

ขั้นตอนที่ 3

อ่านทำความเข้าใจจากนั้นกด “ยอมรับ” ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อทำการจองซื้อหุ้นกู้

ขั้นตอนที่ 4

หน้าจอจะแสดงรายการหุ้นกู้ที่สามารถจองซื้อได้ สามารถกดเลือกหุ้นกู้ที่ต้องการจองซื้อ (ภาพตัวอย่างการแสดงผล)


ขั้นตอนที่ 5
ระบบจะแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ ท่านจะสามารถดูเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญและหนังสือชี้ชวน จากนั้นกด “จองซื้อ” เพื่อทำรายการต่อ ผู้ลงทุนทุกรายจะต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนก่อนจองซื้อหุ้นกู้เพื่อประโยชน์แก่ผู้ลงทุนในการที่จะได้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ก่อนตัดสินใจลงทุนอย่างเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 5.1

กด “เริ่มทำแบบทดสอบ” เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (จำนวน 17 คำถาม)

ขั้นตอนที่ 5.2

หลังจากประเมินความเสี่ยงสำเร็จ กด “ตกลง”


ขั้นตอนที่ 5.3

กรุณาศึกษา “สรุปข้อมูลสำคัญ” ก่อนการตัดสินใจซื้อหุ้นกู้ จากนั้นกด “ตกลง”

ขั้นตอนที่ 5.4
กรุณาศึกษา “หนังสือยืนยันรับทราบข้อมูล” ก่อนการตัดสินใจซื้อหุ้นกู้ จากนั้นกด “ตกลง”

ขั้นตอนที่ 5.5

กรุณาศึกษาคำเตือนและตัดสินใจอีกครั้ง จากนั้นกด “ตกลง”

ขั้นตอนที่ 6

เลือกบัญชีในการชำระเงิน และระบุจำนวนเงิน จากนั้นกด “ถัดไป”


ขั้นตอนที่ 7

เลือกรูปแบบการรับผลประโยชน์ “เข้าบัญชี” หรือ “เช็ค” จากนั้นกด “ถัดไป”

ขั้นตอนที่ 8
เลือกช่องทางการรับใบหุ้นกู้ “ไปรษณีย์” หรือ “ศูนย์รับฝาก” และกรอกข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และอาชีพของท่าน จากนั้นกด “ถัดไป”
(หากเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏให้เลือกไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ปัจจุบันที่ท่านใช้อยู่ กรุณาติดต่อสาขา ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย หรือ CIMB THAI Care Center โทร. 02 626 7777 เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล)


ขั้นตอนที่ 9
ตรวจสอบรายละเอียดการยืนยันจองซื้อหุ้นกู้โดยการกด “รายละเอียดเพิ่มเติม” และยืนยันการจองซื้อหุ้นกู้โดยกด “ยืนยัน”

ขั้นตอนที่ 10
กรุณาใส่รหัสผ่านการเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นอีกครั้งเพื่อยืนยันการจองซื้อหุ้นกู้

ขั้นตอนที่ 11
หน้าจอจะแสดงการยืนยันการจองซื้อหุ้นกู้สำเร็จ จากนั้นกด “เสร็จสิ้น”

วิธีที่ 1
ตรวจสอบการทำรายการจากแอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking โดยกดเลือกเมนู “หุ้นกู้” และเลือก “รายการจองซื้อ”

วิธีที่ 2
ตรวจสอบการทำรายการได้จากอีเมลที่ท่านใช้ในการจองซื้อ

ดาวน์โหลด CIMB THAI Digital Banking ได้ที่