คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่น

รายรับสม่ำเสมอ กระจายการลงทุน ลงทุนได้ทุกช่วงเวลา หุ้นกู้คุณภาพดี พร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่มีค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย
รายรับสม่ำเสมอ
กระจายการลงทุน
ลงทุนได้ทุกช่วงเวลา
หุ้นกู้คุณภาพดี
พร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
ไม่มีค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย

รางวัลที่ได้รับ

3 ThaiBMA Awards 2019 

 • Thailand Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market (3rd rank)
 • Sales Staff of the Year
 • Best Bond Dealer

 

Asia Local Currency Bond Benchmark Review 2018

 • Top Sellside Firm in the Secondary Market Corporate Bonds Thailand (2nd rank)
 • Top Sellside Firm in the Secondary Market Government Bonds

คำเตือน

การลงทุนในหุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลมิใช่การฝากเงินและไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากจึงมีความเสี่ยงของการลงทุน มูลค่าการลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจำนวนเงินที่ลงทุนได้และอาจไม่ได้รับชำระเงินจากการขายภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ผู้ลงทุนควรซื้อขายหลักทรัพย์กับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

“ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (หุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาล) เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

ติดต่อ

ติดต่อได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา