คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ถอนเงินสด ใช้จ่ายได้ทั่วโลก
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ถอนเงินสด
ใช้จ่ายได้ทั่วโลก

คุณสมบัติของผู้สมัครเอาประกัน

สัญชาติไทยและต่างชาติที่มีอายุระหว่าง 15-65* ปี ชื่อผู้สมัครและชื่อในบัญชีเป็นชื่อเดียวกัน

หมายเหตุ:

 

 • ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำผลิตภัณฑ์เท่านั้นและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 • รับประกันภัยโดย บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) 

 • ผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยเป็นนายหน้าประกันภัยที่ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยได้ที่ บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) โทร. 02 119 3000

 • การรับประกันภัยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)

รายละเอียดความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครอง ประเภทเบสิค
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทั่วไป 100,000
2. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000
3. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพจากการฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย 100,000
4. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000

*ผู้ถือบัตรที่มีอายุระหว่าง 61-65 ปี ได้รับความคุ้มครอง 50% ของทุนประกันข้อ 1, 2 และ 3

ค่าธรรมเนียม

รายการค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน

100 บาท/บัตร

ค่าธรรมเนียมรายปี

529 บาท/บัตร

ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องเอทีเอ็ม

อัตราค่าธรรมเนียม

จำนวนครั้งที่ทำรายการ 8 ครั้ง / วัน
ทำรายการถอนเงินข้ามเขต ต่างธนาคาร ฟรี
ทำรายการโอนเงินต่างธนาคาร (ORFT)

1 - 10,000 = 25 บาท

10,001 - 50,000 = 35 บาท

*ทำรายการได้ไม่เกินครั้งละ 50,000 บาท

ทำรายการถอนเงิน/ สอบถามยอด เครื่อง ATM ในต่างประเทศ 100 บาท/รายการ

ตารางเปิดเผยค่าธรรมเนียม