คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ถอนเงินสดได้ทั่วโลก ปลอดภัย สะดวกสบาย
ถอนเงินสดได้ทั่วโลก
ปลอดภัย
สะดวกสบาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • มีบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุคคู่ฝาก
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ค่าธรรมเนียม

รายการค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน

100 บาท / บัตร

ค่าธรรมเนียมรายปี

ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องเอทีเอ็ม อัตราค่าธรรมเนียม/จำนวนครั้ง
จำนวนครั้งที่ทำรายการ 8 ครั้ง / วัน
ทำรายการถอนเงินข้ามเขต ต่างธนาคาร ฟรี
ทำรายการโอนเงินต่างธนาคาร (ORFT)

1 - 10,000 = 25 บาท
10,001 - 50,000 = 35 บาท

*ทำรายการได้ไม่เกินครั้งละ 50,000 บาท

ทำรายการถอนเงิน/ สอบถามยอด เครื่องเอทีเอ็ม ที่มี VISA ในต่างประเทศ 100 บาท/รายการ

ตารางเปิดเผยค่าธรรมเนียม