คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ถอนเงินสดได้ทั่วโลก ปลอดภัย สะดวกสบาย
ถอนเงินสดได้ทั่วโลก
ปลอดภัย
สะดวกสบาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • มีบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

*เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

 2. สมุดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

ค่าธรรมเนียม

รายการค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน

 • เนื่องจากบัตรเดิมชำรุด, สูญหาย, ลืมรหัส และ อื่นๆ : 100 บาท/ครั้ง
 • เนื่องจากบัตรเดิมหมดอายุ : ไม่คิดค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมรายปี

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องเอทีเอ็ม

อัตราค่าธรรมเนียม/จำนวนครั้ง

จำนวนครั้งที่ทำรายการ

8 ครั้ง / วัน

ทำรายการถอนเงินข้ามเขต ต่างธนาคาร  ฟรี
ทำรายการโอนเงินต่างธนาคาร (ORFT)

1 - 10,000 = 25 บาท

10,000 - 50,000 = 35 บาท

*จำกัดรายการละไม่เกิน 50,000 บาท

ทำรายการถอนเงิน / สอบถามยอด เครื่อง ATM ในต่างประเทศ 100 บาท / รายการ

ตารางเปิดเผยค่าธรรมเนียม