คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและผลประโยชน์

กำหนดระยะเวลาฝากได้ เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
กำหนดระยะเวลาฝากได้
เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

กำหนดเงินฝากประจำให้เป็นไปในแบบของคุณ พร้อมการันตีดอกเบี้ยสูง

 

ตารางเปิดเผยข้อมูล

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน