• ประกาศ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งเปิดบริการสาขาเทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ อมตะนคร และสาขาเทสโก้ โลตัส ชลบุรี

ประกาศ

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งเปิดบริการสาขาเทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ อมตะนคร และสาขาเทสโก้ โลตัส ชลบุรี

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ขอแจ้งการเปิดให้บริการสาขาเทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ อมตะนคร  และสาขาเทสโก้ โลตัส ชลบุรี  ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป      โดยมีกำหนดเปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 11.00 – 18.00 น.

อนึ่ง สำหรับสาขาสยามพารากอน ซีนีเพล็กซ์  ปัจจุบันยังคงปิดให้บริการชั่วคราว โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้  ท่านสามารถดูรายละเอียดที่ตั้งของสาขาได้ที่ www.cimbthai.com

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  

21 พฤษภาคม 2563