คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

ประกาศ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งเปิดบริการสาขาเทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ อมตะนคร และสาขาเทสโก้ โลตัส ชลบุรี

ประกาศ

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งเปิดบริการสาขาเทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ อมตะนคร และสาขาเทสโก้ โลตัส ชลบุรี

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ขอแจ้งการเปิดให้บริการสาขาเทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ อมตะนคร  และสาขาเทสโก้ โลตัส ชลบุรี  ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป      โดยมีกำหนดเปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 11.00 – 18.00 น.

 

อนึ่ง สำหรับสาขาสยามพารากอน ซีนีเพล็กซ์  ปัจจุบันยังคงปิดให้บริการชั่วคราว โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้  ท่านสามารถดูรายละเอียดที่ตั้งของสาขาได้ที่ www.cimbthai.com

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  

21 พฤษภาคม 2563