• ประกาศ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของสาขาสยามพารากอน

ประกาศ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาสยามพารากอน

ขอแจ้งเปิดให้บริการ และ เปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

โดยจะเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.00 – 18.00 น.

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 พ.ค. 2563