คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

ประกาศ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของสาขาสยามพารากอน

ประกาศ

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาสยามพารากอน

 

ขอแจ้งเปิดให้บริการ และ เปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการชั่วคราว

 

ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

 

โดยจะเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.00 – 18.00 น.

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 พ.ค. 2563