คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

ประกาศ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของสาขาสยามพารากอน

ประกาศ

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาสยามพารากอน

 

ขอแจ้งเปิดให้บริการ และ เปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการชั่วคราว

 

ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

 

โดยจะเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.00 – 18.00 น.

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 พ.ค. 2563