• ประกาศ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ไม่มีนโยบายการสอบถามข้อมูลส่วนตัว

ประกาศ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ไม่มีนโยบายการสอบถามข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร และ/หรือข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารของลูกค้าผ่าน SMS หรือสื่อ Social Media ใดๆ  กรุณาอย่าเปิดหรือให้ข้อมูลต่างๆ หากท่านได้รับข้อความลักษณะดังกล่าว  

อนึ่ง เพื่อยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking  กรุณาติดต่อ CIMB THAI Care Center โทร 02 626 7777 ทุกวัน เวลา 08:00 น. – 19:00 น.

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

30 ธันวาคม 2563