คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

ประกาศสำคัญ

ประกาศ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ

ประกาศ

 

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ โดยจะเปิดให้บริการในระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ และจะปิดทำการในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเวลาทำการของสาขาต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.cimbthai.comทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ลูกค้ายังสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอื่นๆ ของธนาคาร เช่น เอทีเอ็ม และแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ได้ตามปกติ

หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ธนาคารจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
15 เมษายน 2563