คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)

ปิดหนี้ก่อนกำหนด  ต่อไปนี้ ‼️ สามารถปิดหนี้ก่อนกำหนดได้ โดยไม่ต้องจ่าย Prepayment fee  มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 ภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติ

ยกเว้น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่ผู้ให้บริการยังสามารถเรียกเก็บค่าปรับรีไฟแนนซ์ได้ในช่วง 3 ปีแรกนับจากวันทำสัญญา 

สัญญาณปัญหาหนี้  มีอาการแบบนี้  รีบติดต่อเจ้าหนี้เลย

 • จ่ายช้าบ่อย ๆ
 • เลือกจ่ายขั้นต่ำติดต่อกันหลายครั้ง
 • กดบัตรเงินสดเพื่อนำมาจ่ายหนี้อื่น
 • รายได้ไม่พอรายจ่าย

หนี้ "ปรับ" ได้ - เจ้าหนี้ต้องเสนอแผนปรับโครงสร้างหนี้

ก่อนเป็นหนี้เสีย “อย่างน้อย 1 ครั้ง” และ หลังเป็นหนี้เสียแล้ว “อย่างน้อย 1 ครั้ง”

สนใจปรับโครงสร้างหนี้ ติดต่อ call center หรือสาขาธนาคารที่ใช้บริการได้เลย

ทวงหนี้อย่างเป็นธรรม ต้องแจ้งข้อมูลสำคัญอะไรบ้าง

เจ้าหนี้จะต้องแจ้งรายละเอียดของภาระหนี้พร้อมข้อมูลสำคัญอื่น ๆ แก่ลูกหนี้ให้ครบถ้วน เช่น

 • ระยะเวลาค้างชำระ
 • ค่าธรรมเนียมการทวงถาม
 • เบอร์ติดต่อการชำระหนี้
 • ช่องทางขอคำปรึกษา
 • สิทธิ/วิธีการ/ช่องทางร้องเรียน

และห้ามเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อน ยกเว้น ลูกหนี้ล้มละลายหรือติดต่อไม่ได้