คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

Important Notice:

แจ้งยกเลิกการให้บริการผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต ซีไอเอ็มบี ไทย บางประเภท

ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") จะยกเลิกการขายผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตบางประเภท และเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์บัตร

เดบิตใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตเดิม

อัตราค่าธรรมเนียมรายปี

ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตใหม่

อัตราค่าธรรมเนียมรายปี

Debit TH VISA e-Savings

หมายเลขหน้าบัตรที่ขึ้นต้นด้วย 48950221

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

Debit TH VISA Chill D

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

Debit TH VISA Payroll 

หมายเลขหน้าบัตรที่ขึ้นต้นด้วย 48950225

 200  บาท

Debit TH VISA Generic Card

200 บาท

Debit TH VISA Beat Savings

หมายเลขหน้าบัตรที่ขึ้นต้นด้วย 48950227

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

Debit TH VISA Chill D

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

 

Debit TH VISA Basic Banking

หมายเลขหน้าบัตรที่ขึ้นต้นด้วย 48950228

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

Debit TH VISA Chill D

 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

 

Debit TH VISA Biz Payroll

หมายเลขหน้าบัตรที่ขึ้นต้นด้วย 48950230

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

 

Debit TH VISA Chill D

 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

 

ดำเนินการขอเปลี่ยนบัตรใหม่ หรือดำเนินการด้วยตนเองผ่าน digital.cimbthai.com

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตที่จะยกเลิกการขาย หรือตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมบริการ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้จากประกาศค่าธรรมเนียมของธนาคาร ฉบับปัจจุบัน ที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.cimbthai.com

 

สอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ สาขาของธนาคาร หรือ ติดต่อ CIMB Thai Care Center  โทร. 02 626 7777 ทุกวัน

 

ขออภัยในความไม่สะดวก