คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

สมาคมธนาคารไทย (สมาคมฯ) และธนาคารสมาชิกมีแผนการ ปรับปรุงระบบกลางการโอนเงินและการชำระเงินข้ามธนาคาร (พร้อมเพย์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ในช่วงเวลา 02.00 – 02.30 น. ของวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566

 

สมาคมฯ และธนาคารสมาชิก ขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกในครั้งนี้ และขอให้ลูกค้ากรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Care Center ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โทร 02 626 7777