คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

 

ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") จะเปลี่ยนแปลงประเภทผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บางประเภท

การเปลี่ยนแปลงนี้จะเปลี่ยนเฉพาะประเภทบัญชีเงินฝาก โดยเลขที่บัญชี บัตรเดบิต (ถ้ามี) รวมถึงบริการอื่นๆ ที่ผูกกับบัญชียังคงเดิม และสามารถใช้บัญชี (และบัตรเดบิต)

ที่มีอยู่ทำธุรกรรมได้ตามปกติ โดยมีรายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่จะเปลี่ยนแปลงประเภท ดังนี้

 

No. ผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เดิม) ผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใหม่)
ชื่อผลิตภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ชื่อผลิตภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
1

เงินฝากออมทรัพย์ Extra SA (Payroll)
หมายเหตุ: เงื่อนไขความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
สิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2566

0.35%

เงินฝากออมทรัพย์

0.35%

2

เงินฝากออมทรัพย์ Extra SA

(ฟรีประกัน)

หมายเหตุ: เงื่อนไขความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ

สิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2566

0.35%

เงินฝากออมทรัพย์

0.35%

3

เงินฝากออมทรัพย์ CIMBT (เด็ก)

หมายเหตุ: เงื่อนไขความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ

สิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2566

0.35%

เงินฝากออมทรัพย์

0.35%

4

เงินฝากออมทรัพย์ Air Asia
หมายเหตุ: เงื่อนไขการได้รับคะแนนสะสม Big Point
สิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2566

0.35%

เงินฝากออมทรัพย์

0.35%

5

เงินฝากออมทรัพย์ BT (เด็ก)

0.35%

เงินฝากออมทรัพย์

0.35%

6

เงินฝากออมทรัพย์ (วัยรุ่น)

0.35%

เงินฝากออมทรัพย์

0.35%

7

เงินฝากออมทรัพย์ (Working Professional SA)

0.35%

เงินฝากออมทรัพย์

0.35%

8

เงินฝากออมทรัพย์ Payroll Savers

0.35%

เงินฝากออมทรัพย์

0.35%

9

เงินฝากออมทรัพย์คู่ขวัญ ระยะยาว

0.35%

เงินฝากออมทรัพย์

0.35%

10

เงินฝากออมทรัพย์ Money Expo (BKK)

0.35%

เงินฝากออมทรัพย์

0.35%

11

เงินฝากออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย

สมาร์ท พอยต์ แบบมีสมุดคู่ฝาก

0.35%

เงินฝากออมทรัพย์

0.35%

12

เงินฝากออมทรัพย์วันแม่

ดอกเบี้ยสูงสุด 1.70%

เงินฝากออมทรัพย์ สปีด เซฟวิ่งส์

ดอกเบี้ยสูงสุด 1.70%

13

เงินฝากออมทรัพย์โดนใจ

ดอกเบี้ยสูงสุด 1.70%

เงินฝากออมทรัพย์ สปีด เซฟวิ่งส์

ดอกเบี้ยสูงสุด 1.70%

14

เงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล Biz Payroll

หมายเหตุ: เงื่อนไขความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ

สิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2566

ดอกเบี้ยสูงสุด 2.00%

 

เงินฝากออมทรัพย์ ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

ดอกเบี้ยสูงสุด 2.88%

15

เงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings

0.35%

เงินฝากออมทรัพย์ ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

ดอกเบี้ยสูงสุด 2.88%

16

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB Thai e-Savings Account

0.35%

เงินฝากออมทรัพย์ ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

ดอกเบี้ยสูงสุด 2.88%

17

บัญชีเพื่อโครงการสวัสดิการ CIMB@Work (แบบไม่มีสมุด)

0.35%

เงินฝากออมทรัพย์ ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

ดอกเบี้ยสูงสุด 2.88%

18

เงินฝากออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย

สมาร์ท พอยต์      

0.35%

เงินฝากออมทรัพย์ ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

ดอกเบี้ยสูงสุด 2.88%

หมายเหตุ: อ้างอิงจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารฉบับล่าสุด ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

 

สามารถตรวจสอบรายละเอียดบัญชีเงินฝากปัจจุบันที่ท่านมีกับธนาคารได้ที่แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง หรือตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้จากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ฉบับปัจจุบัน ที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.cimbthai.com

 

สอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่สาขาของธนาคาร หรือ CIMB Thai Care Center  โทร. 02 626 7777