คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข เรื่อง การปิดบัญชีอัตโนมัติสำหรับบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์ ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี โดยอัตโนมัติ ซึ่งการดำเนินการนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีเงินฝากที่เปิดใหม่ตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นมา ซึ่งลูกค้าได้รับทราบข้อกำหนดฯ ดังกล่าวแล้ว

 

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่าน สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภทบัญชีกับธนาคารตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2566 กรุณานำฝากเงินเข้าบัญชีภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่เปิดบัญชี

 

ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้จาก เอกสารข้อมูลขั้นต่ำของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) ที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.cimbthai.com

 

ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ท่านมีกับธนาคารได้ที่ CIMB THAI Digital Banking Application

 

สอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่สาขาของธนาคาร หรือติดต่อ CIMB Thai Care Center  โทร. 02 626 7777