คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอแจ้งยกเลิกการส่ง SMS แบบแนบลิงก์

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าแจ้งขอด้วยตนเองผ่านช่องทางธนาคารเท่านั้น) ถ้าได้รับ SMS ที่มีลิงก์ อย่ากด!