คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

“คำถามที่พบบ่อย” สำหรับลูกค้าสินเชื่อธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ)

 

เนื่องจาก วันที่ 1 มกราคม 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ปรับอัตราเงินนำส่งสถาบันการเงินเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จากเดิม

0.23% ต่อปี ให้กลับเข้าสู่อัตราปกติที่ 0.46% ต่อปี ประกอบการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายโดย คณะกรรมการนโยบายการเงิน 0.25% จากเดิม 1.25% เป็น 1.50% ต่อปี (มีผล ณ วันที่ประกาศ 25 มกราคม 2566) ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงทั้งหมดให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานกำกับธนาคาร และต้นทุนทางการเงินของแต่ละธนาคาร

 

ดังนั้น ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยของธนาคารที่ทำสัญญากู้เงินแบบอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อแบบลอยตัว กล่าวคือ MRR (Minimum Retail Rate), MLR (Minimum Loan Rate) หรือ MOR (Minimum Overdraft Rate) อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว ซึ่งลูกค้าสามารถอ้างอิง “คำถามที่พบบ่อย” ตามรายละเอียดด้านล่าง เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นได้

 

ทั้งนี้ หากลูกค้าสินเชื่อรายย่อยของธนาคารมีข้อสอบถามอื่นใดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ตามช่องทางของธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

 

·      CIMB Thai Care Center 02 626 7777

·      CIMB Thai Bank Facebook – Inbox

·      CIMB Thai Website – Feedback Form (https://www.cimbthai.com/th/personal/forms-enq/support/feedback.html)