คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต จะปิดให้บริการชั่วคราว

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

ปิดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

ในระหว่างนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking

 

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2566