คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่ จะปิดให้บริการชั่วคราว

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่

ปิดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

ในระหว่างนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking

 

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2566