คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

เรื่อง การแสดงตนของผู้ฝากเงินสดผ่านตู้ CDM

เพื่อความปลอดภัย ในการฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติ (CDM) ตั้งแต่วันที่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ สมาคมธนาคารไทย กำหนดแนวทางทำธุรกรรมเงินสดผ่านเครื่องฝากเงินตู้ CDM ต้องสามารถตรวจสอบได้ทั้งต้นทางและปลายทาง

โดยการแสดงตนก่อนการทำธุรกรรมผ่านตู้ CDM เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับประชาชนในการทำธุรกรรม

 

การแสดงตนของผู้ฝากเงินสดผ่านตู้ CDM สามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ

1. ผู้ฝากเงินใส่หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของตน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และรหัส OTP (One-Time Password) ที่ได้รับ โดยมีวงเงินฝากสูงสุด 30,000 บาท ต่อครั้ง (รวมค่าธรรมเนียม)

2. ผู้ฝากเงินใช้บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตของตน ร่วมกับรหัสส่วนตัว (PIN)โดยมีวงเงินฝากสูงสุด 100,000 บาท ต่อครั้ง (รวมค่าธรรมเนียม)

 

ลูกค้าธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สามารถฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่ตู้อัตโนมัติได้ทุกตู้ ทุกธนาคารที่มีเครื่องหมาย VISA

 

หรือสอบถาม CIMB Thai Care Center โทร  02 626 7777 เวลา 07.00 – 22.00 น.