คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอแจ้งเปิดให้บริการสาขาศูนย์ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอแจ้งเปิดให้บริการสาขาศูนย์ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี

ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.30 น. – 19.00 น.

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

31 สิงหาคม 2566