คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอแจ้งเปิดให้บริการสาขาศูนย์ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอแจ้งเปิดให้บริการสาขาศูนย์ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี

ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.30 น. – 19.00 น.

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

31 สิงหาคม 2566