คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ตามมาตรการเพื่อป้องกันโรค COVID-19

 

เนื่องจากธนาคารฯ ได้รับแจ้งว่ามีผู้ที่เข้ามาในบริเวณพื้นที่ของสาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 โดยบุคคลดังกล่าวได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่สาขานั้น เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน และเป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารจึงขอปิดให้บริการสาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

 

เพื่อทำความสะอาดแบบ Big Cleaning และพ่นยากำจัดเชื้อโรคพร้อมอบโอโซน โดยสาขาฯจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ธนาคารได้ให้พนักงานที่เข้าข่ายมีการติดต่อเกี่ยวข้องใกล้ชิด กักตัวเองเพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยปัจจุบันธนาคารยังไม่ได้รับการรายงานว่ามีพนักงานคนใดที่มีลักษณะเข้าข่ายหรือยืนยันการติดเชื้อแต่อย่างใด

 

ระหว่างนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่สาขาใกล้เคียง หรือทำรายการต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ได้ตามปกติ โดยสามารถดูรายละเอียดที่ตั้งของสาขาต่าง ๆ ได้ที่ www.cimbthai.com สอบถามเพิ่มเติม CIMB Thai Care Center 02 626 7777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. -20:00 น.

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

 

16 กุมภาพันธ์ 2565