คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว สาขาเมกาบางนา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ตามมาตรการเพื่อป้องกันโรค COVID-19

 

ตามที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานของธนาคาร ซึ่งได้เข้าไปติดต่องาน ณ สาขาเมกาบางนา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ในช่วงเวลาประมาณ 11:00 น. – 18:00 น. ตรวจพบว่าติดเชื่อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ พนักงานดังกล่าว ไม่ได้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าของสาขาแต่อยางใด ตลอดจนพนักงานได้มีการสวมหน้ากากอนามัย และดำเนินตามมาตรการในการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลตลอดเวลาที่อยู่ในสาขานั้น

 

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน และเป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารจึงขอปิดให้บริการสาขาเมกาบางนาเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อทำความสะอาดแบบ Big Cleaning และพ่นยากำจัดเชื้อโรคพร้อมอบโอโซน โดยสาขาฯจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ธนาคารได้ให้พนักงานที่เข้าข่ายมีการติดต่อเกี่ยวข้องใกล้ชิด กักตัวเองเพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยปัจจุบันธนาคารยังไม่ได้รับการรายงานว่ามีพนักงานคนใดที่มีลักษณะเข้าข่ายหรือยืนยันการติดเชื้อแต่อย่างใด

 

ระหว่างนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่สาขาใกล้เคียง หรือทำรายการต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ได้ตามปกติ สอบถามเพิ่มเติม CIMB Thai Care Center 02 626 7777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. -20:00 น.

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

13 กุมภาพันธ์ 2565