คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

 

1. ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 00:00 น. ถึง เวลา 05:00 น.

ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการของ IVR Phone Banking และ Preferred Goes Digital Application ในวันและเวลาดังกล่าวได้

ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บางบริการของ Debit Card ในวันและเวลาดังกล่าวได้

 

2. วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 00:00 น.ถึง เวลา 05:00 น.
ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการ BizChannel, CIMB Thai Digital Banking และ Mobile Lending ในวันและเวลาดังกล่าวได้

ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บางบริการของ Debit Card และ Preferred Goes Digital Application ในวันและเวลาดังกล่าวได้

 

3. วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 00:00 น.ถึง เวลา 05:00 น.
ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการของ CIMB Thai Digital Banking ในวันและเวลาดังกล่าวได้

 

ขออภัยในความไม่สะดวก
สอบถาม CIMB THAI Care Center โทร 02 626 7777