คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

 

1. ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 00:00 น.ถึง เวลา 05:00 น.

    ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการของ CIMB Thai Digital Banking ในวันและเวลาดังกล่าวได้

 

2. ในวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 00:00 น. ถึง เวลา 05:00 น.

    ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการของ IVR Phone Banking และ Preferred Goes Digital Application ในวันและเวลาดังกล่าวได้

    ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บางบริการของ Debit Card ในวันและเวลาดังกล่าวได้

 

3. วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 00:00 น.ถึง เวลา 05:00 น.

    ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการ BizChannel, CIMB Thai Digital Banking และ Mobile Lending ในวันและเวลาดังกล่าวได้

    ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บางบริการของ Debit Card และ Preferred Goes Digital Application ในวันและเวลาดังกล่าวได้

 

4. วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 00:00 น.ถึง เวลา 05:00 น. 

    ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการของ CIMB Thai Digital Banking ในวันและเวลาดังกล่าวได้

 

 

ขออภัยในความไม่สะดวก
สอบถาม CIMB THAI Care Center โทร 02 626 7777