คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

ประกาศ

เพิ่มความมั่นใจในการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านบัตรเดบิต

 • มีบริการแจ้งเตือนทุกรายการใช้จ่ายผ่าน SMS
 • ปรับวงเงินการชำระ รวมถึงการถอนเงินผ่าน Call Center ได้ทุกวัน

เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น ขอแนะนำให้ทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ และหากพบรายการชำระเงิน หรือถอนเงินผ่านบัตรเดบิต ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โดยที่ไม่ได้ทำธุรกรรมด้วยตนเอง ขอให้ติดต่อธนาคารทันที ที่ CIMB Thai Care Center โทร

02-262-7777 กด 0