คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

มาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงตามเขตพื้นที่ควบคุมและสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมและนอกพื้นที่ควบคุมที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ

 

คุณสมบัติเบื้องต้นและเอกสารของลูกค้าธนาคารที่เข้าร่วม

1.สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือกับธนาคาร หรือ ลูกค้าที่อยู่ระหว่างได้รับการช่วยเหลือของธนาคารและมีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมมาตรการนี้แทนมาตรการให้ความช่วยเหลือเดิม

2.สำหรับลูกค้ารายย่อยต้องไม่เป็นหนี้เสีย หรือ NPL ณ วันที่สมัครหรือลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือโปรแกรมนี้

3.หลังจากที่ลงทะเบียน ลูกค้าจะต้องแสดงข้อมูลว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบ เช่น หลักฐานการทำงานหรือเปิดร้านอยู่ในห้างที่ได้รับคำสั่งให้ปิด เช่น ประกาศคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด และประกาศของห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

 

กรณีลูกค้าที่อยู่นอกเหนือเขตพื้นที่ควบคุมและสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมและนอกพื้นที่ควบคุมที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ

สามารถศึกษารายละเอียดมาตรการช่วยเหลือได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทในเครือ ที่ได้รับผลกระทบในช่วง COVID-19 ที่ต้องการขอเข้าร่วมหรือต่ออายุสำหรับมาตรการช่วยเหลือ สามารถดูรายละเอียด หรือลงทะเบียนได้ ตามช่องทางต่อไปนี้

1) ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย https://www.cimbthai.com/th/personal/important-notices/2021/customer-support-measures-covid.html

 

2) ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ของ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ www.cimbthaiauto.com/covid19

3)ลูกค้าสินเชื่อรถจักรยานยนต์ของ บริษัท เวิล์ดลีส https://www.worldlease.co.th/ReliefProgramPhase4.html

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน