คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว สาขาภูเก็ต ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 ตามมาตรการเพื่อป้องกันโรค COVID-19

 

ตามที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เข้าใช้บริการที่สาขาภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564  ช่วงเวลาประมาณ 11:45 น. – 12:40 น.  โดยบุคคลดังกล่าว ได้สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างตลอดเวลาที่อยู่ในสาขา

 

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน และเป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข    ธนาคารจึงได้ดำเนินการทำความสะอาดสาขาภูเก็ตแบบ Big Cleaning และพ่นยากำจัดเชื้อโรคพร้อมอบโอโซน ในระหว่างวันที่ 16 - 17  สิงหาคม 2564  และจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564  ทั้งนี้ ธนาคารได้ให้พนักงานที่เข้าข่ายมีการติดต่อเกี่ยวข้องใกล้ชิด กักตัวเองเพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยปัจจุบันธนาคารยังไม่ได้รับการรายงานว่ามีพนักงานที่มีลักษณะเข้าข่ายหรือยืนยันการติดเชื้อแต่อย่างใด

 

ในระหว่างนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต อย่างไรก็ตาม เพื่อลดการเดินทางออกจากเคหสถาน ลูกค้าฯ สามารถทำธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชั่น CIMB Thai Digital Banking   สอบถามเพิ่มเติม CIMB Thai Care Center 02-6267777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. -19:00 น.

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

16 สิงหาคม 2564