คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งกรณีมีพนักงานสาขาบางเขน ติดเชื้อไวรัส COVID-19

 

ตามที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานของสาขาบางเขนติดเชื้อไวรัส COVID-19     โดยในช่วง 14 วันที่ผ่านมา พนักงานคนดังกล่าวเข้าปฏิบัติงานที่สาขาบางเขน ในวันที่ 2 สิงหาคม, วันที่ 4 - 5 สิงหาคม และวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2564  โดยพนักงานได้สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างตลอดเวลาที่อยู่ในสาขา

 

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน และเป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข    ธนาคารได้มีการทำความสะอาดสาขาบางเขนแบบ Big Cleaning และพ่นยากำจัดเชื้อโรคพร้อมอบโอโซนเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้ว  (ซึ่งไม่กระทบต่อเวลาเปิดบริการของสาขา)    ทั้งนี้ ธนาคารได้ให้พนักงานที่เข้าข่ายมีการติดต่อเกี่ยวข้องใกล้ชิด กักตัวเองเพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยปัจจุบันธนาคารยังไม่ได้รับการรายงานว่ามีพนักงานที่มีลักษณะเข้าข่ายหรือยืนยันการติดเชื้อแต่อย่างใด

 

อนึ่ง เพื่อลดการเดินทางออกจากเคหสถาน ลูกค้าฯ สามารถทำธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking   สอบถามเพิ่มเติม CIMB Thai Care Center 02-6267777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. -19:00 น.

 

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

16 สิงหาคม 2564