คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งกรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เข้าใช้บริการสาขาท่าเตียน

ตามที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เข้าใช้บริการที่สาขาท่าเตียน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564  ช่วงเวลา 09:26 น. – 09:46 น.  โดยบุคคลดังกล่าว ได้สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างตลอดเวลาที่อยู่ในสาขา

 

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน และเป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข    ธนาคารได้มีการทำความสะอาดสาขาท่าเตียนแบบ Big Cleaning และพ่นยากำจัดเชื้อโรคพร้อมอบโอโซนเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้ว  (ซึ่งไม่กระทบต่อเวลาเปิดบริการของสาขา)    ทั้งนี้ ธนาคารได้ให้พนักงานที่เข้าข่ายมีการติดต่อเกี่ยวข้องใกล้ชิด กักตัวเองเพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยปัจจุบันธนาคารยังไม่ได้รับการรายงานว่ามีพนักงานที่มีลักษณะเข้าข่ายหรือยืนยันการติดเชื้อแต่อย่างใด

 

อนึ่ง เพื่อลดการเดินทางออกจากเคหสถาน ลูกค้าฯ สามารถทำธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชั่น CIMB Thai Digital Banking   สอบถามเพิ่มเติม CIMB Thai Care Center 02-6267777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. -19:00 น.

 

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

9 สิงหาคม 2564