คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว รวม 4 สาขา ตามมาตรการเพื่อป้องกันโรค COVID-19

 

 

ตามที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้เข้าไปติดต่อ ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร โดยเป็นการติดต่อนอกเวลาทำการ และไม่มีการพบปะกับลูกค้าแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน และเป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องปิดที่ทำการสาขาเป็นการชั่วคราวสาขา รวม 4 สาขา  เพื่อทำความสะอาดแบบ Big Cleaning และพ่นยากำจัดเชื้อโรคพร้อมอบโอโซน  ดังนี้ 

 

1. สาขาวังหิน  ปิดให้บริการวันที่  30 กรกฎาคม 2564 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

 

2. สาขาถนนรัตนาธิเบศร์  ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2564  และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

 

3. สาขาบางเขน ปิดให้บริการวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

 

4. สาขากล้วยน้ำไท ปิดให้บริการวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

 

ทั้งนี้ ธนาคารยังได้ให้พนักงานที่ติดต่อเกี่ยวข้องใกล้ชิดทั้งหมด กักตัวเองเพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน  โดยในขณะนี้ ยังไม่พบว่ามีพนักงานคนใดเข้าข่ายมีการติดเชื้อไวรัส COVID-19 แต่อย่างใด  

 

ในระหว่างนี้ ลูกค้าของสาขาฯ สามารถใช้บริการกับสาขาอื่น ๆ ของธนาคาร หรือทำรายการผ่านแอปพลิเคชั่น CIMB Thai Digital Banking   สอบถามเพิ่มเติม CIMB Thai Care Center 02-6267777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. -19:00 น. 

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

 

29 กรกฎาคม 2564