คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ปิดให้บริการชั่วคราว

 

ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม  - 2 สิงหาคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมาตรการของภาครัฐ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

สาขาจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ในระหว่างนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่  สาขาภูเก็ต และสาขาอื่นๆ หรือผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

29  กรกฎาคม  2564